x Zoeken
  • Tinnitus therapie

    Tinnitus therapie richt zich op de lichamelijke invloeden vanuit de kaak en nek gewrichten, stress en vermoeidheid die ten grondslag kunnen liggen aan tinnitus klachten

Home > Specialisaties > Tinnitus therapie

Wat is tinnitus

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Mensen met tinnitus horen geluiden die anderen niet horen. Dat kan zijn bonzen, piepen, suizen, fluiten of een ander geluid. Het geluid is er soms of altijd. Het geluid kan door de dag heen harder en zachter zijn. Tinnitus kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. De gevolgen voor de mensen die het hebben en de mensen om hen heen zijn groot. De oorzaken van tinnitus zijn vaak complex en omvatten vaak meerder factoren. Denk aan gehoorschade, doofheid, lichamelijke invloeden vanuit aan kaak,en nek gewrichten, stress en vermoeidheid.

De behandeling

Aan de hand van een vraaggesprek en onderzoek worden de klachten geanalyseerd. Of craniofaciaal therapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.